Preloader image

Wycena nieruchomości

Szybko, tanio, profesjonalnie.

|

Rzeczoznawca majątkowy - Monika Pietkiewicz (Smaga)

Młody rzeczoznawca majątkowy z solidnym doświadczeniem. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w jednej z wiodących poznańskich kancelarii rzeczoznawców majątkowych. Zdobyte tam podczas dwuletniej pracy umiejętności oraz poparta doświadczeniem wiedza z innych dziedzin takich jak planowanie przestrzenne czy prawo budowlane dały mi solidne podłoże do założenia po zdaniu egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego własnej działalności zawodowej z zakresu szacowania nieruchomości. Jestem osobą solidną, ciągle podnoszącą swoje kwalifikacje. Dzięki temu nie działam szablonowo, każdą wycenę traktuje indywidualnie dbając jednocześnie o to aby moje opracowania były zawsze zgodne z najnowszymi przepisami prawnymi i standardami Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Dzięki ukończeniu szkolenia bankowego z zakresu wyceny dla potrzeb hipotecznych, sporządzone przeze mnie operaty szacunkowe uznawane są przez większość banków udzielających kredytów hipotecznych.

Zapraszam do współpracy.

Profesjonalizm

Do każdego zlecenia podchodzę z należytą starannością, a każdego klienta traktuje indywidualnie.

Szybko

Standardowe zlecenia wykonuję w kilka dni roboczych.

Tanio

Zapewniam konkurencyjne ceny.

Oferta

W zakres oferty wchodzi wycenia :
 • nieruchomości lokalowych o przeznaczeniu mieszkalnym i niemieszkalnym
 • lokali mieszkalnych do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych o różnym przeznaczeniu
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi w tym także budynkami w trakcie budowy
 • nieruchomości zagrodowych (gospodarstwa rolne)
 • nieruchomości komercyjnych(budynki biurowe, usługowe, handlowe) oraz nieruchomości przemysłowych (budynki produkcyjne, produkcyjno-magazynowe)
 • nieruchomości rolnych
 • nieruchomości budynkowych
 • ograniczonych praw rzeczowych


Dokonywana dla potrzeb:
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • sprzedaży lub nabycia
 • skarbowo – podatkowych (darowizn, spadków)
 • podziału majątku
 • przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności
 • ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • ustalenia stawek czynszów dzierżawnych
 • odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod cele publiczne, drogi
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu
 • innych celów szczególnych

Monika Pietkiewicz (Smaga) - uprawnienia

rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień 6806

Cennik

Wycena nieruchomości lokalowych

 • lokale mieszkalne - od 550 zł brutto
 • lokale użytkowe (sklepy, biura, garaże) - od 700 zł brutto

Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

 • działki budowlane (mieszkaniowe, komercyjne) - od 550 zł brutto
 • grunty rolne - od 1000 zł brutto

Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych:

 • budynki mieszkalne (domy jednorodzinne) - od 800 zł brutto
 • nieruchomości w trakcie realizacji (wycena przyszłej inwestycji) - od 900 zł brutto
 • budynki użytkowe (biurowce, hale, magazyny) - do uzgodnienia